Wyrabiamy paszport dla dziecka

Podróże

Opublikowano 2011 / 10 / 02 w kategorii Podróże

Wakacje z małym dzieckiem napawają strachem nie jednego rodzica. Niepokój dotyczy podróży, zmiany klimatu, choroby oraz wszelkiego niedysponowania, które wg nich szybciej załagodzą podczas urlopu w Polsce. Często nie decydują się na żaden wyjazd z obawy, że ten może ogólnie źle wpłynąć na samopoczucie dziecka bez względu na kierunek podróży.

Paszport

Wyrabiamy paszport dla dziecka

Przed samym wyjazdem musieliśmy wyrobić małemu paszport. Trzeba pamiętać, że można składać wnioski wypełnione na oryginalnych drukach, które są dostępne w punktach paszportowych. Jeżeli chcecie otrzymać paszport dla dziecka, obydwoje z mężem musicie wyrazić na to zgodę (lub prawni opiekunowie dziecka).

Nie każdy z rodziców ma tak dużo czasu, dlatego jeżeli na miejscu okaże się, że jest bardzo duża kolejka dowiedzcie się, czy w punkcie informacji jest referent, który już teraz może potwierdzić na wniosku, że obydwoje rodziców wyraża zgodę na wyrobienie paszportu. Wtedy zostaje tylko jedno z Was, a drugie może wrócić do swoich obowiązków.

Paszport dla dziecka

  1. zgodnie z art. 23 ust.1 pkt 1 dla dzieci do 5 roku życia wydawane są paszporty tymczasowe [wtedy obecność dziecka nie jest wymagana]. Obecność będzie obowiązkowa wyłącznie, gdy na życzenie rodziców dziecku do 5 roku życia będzie wydawany paszport biometryczny
  2. termin ważności paszportów biometrycznych i tymczasowych dla dzieci do 5 lat – dokumenty wydawane są z 12 miesięcznym terminem ważności
  3. paszport jest ważny 5 lat dla dzieci w przedziale wiekowym od 5-13 lat
  4. aby uzyskać paszport trzeba złożyć wniosek, posiadać odpis aktu urodzenia dziecka, uiścić opłatę 30 zł, jedno zdjęcia kolorowe dziecka [dwa zdjęcia kolorowe jeżeli staramy się o paszport biometryczny, wg wymaganych zasad]. Rodzice muszą mieć aktualne dowody osobiste.
  5. przy odbiorze dokumentów nie jest wymagana obecność dziecka, dokument może odebrać jeden z rodziców. Trzeba ze sobą ponownie zabrać odpis aktu urodzenia, dowód osobisty i paszport dziecka (jeżeli już miał w poprzednich roku wyrabiany).

Jak uzyskać paszport dla dziecka

  • Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub opiekunów z pisemną zgodą drugiego z rodziców lub opiekunów, poświadczoną za zgodność przez organ paszportowy lub notariusza.
  • Na wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej jest wymagana zgoda obojga rodziców, złożona przed organem paszportowym lub notariuszem, chyba że na podstawie orzeczenia sądu jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub władza ta została ograniczona. W przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie paszportu zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego.
  • Paszport małoletniemu można wydać za granicą za zgodą jednego rodzica wyłącznie z ważnych powodów, o ile przemawia za tym dobro małoletniego, szczególnie jeżeli uzyskanie zgody drugiego rodzica jest niemożliwe, lub znacznie utrudniony. [źródło: http://www.mswia.gov.pl]

Komentarze

Dodaj komentarz ›

Jeszcze nikt nie skomentował tego posta.

Dodaj Komentarz

Tylko tekst, bez linków i HTMLa. Kierując do kogoś odpowiedź rozpocznij ją od znaku @ i nazwiska np. @Anna Kowalska: